Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lý Thuyết Mạch

Lý thuyết mạch là môn lý thuyết cơ sở của sinh viên ngành Điện tử - Viễn Thông. Cùng với các sách và giáo trình về Lý thuyết mạch đã được xuất bản bởi các tác giả khác nhau, chúng tôi biên soạn lại nội dung Giáo trình Lý thuyết Mạch cho phù hợp với 3 tín chỉ được quy định theo chương trình đào tạo mới của trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Giáo trình này được biên soạn bởi nhóm tác giả là các giảng viên của Bộ môn Mạch và Xử lý tín hiệu, Viện Điện tử - Viễn Thông, thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: PGS. TS. Phạm Văn Bình (Chủ biên), ThS. Đào Lê Thu Thảo, TS. Nguyễn Hữu Phát

Nội dung sách được trình bày trong 5 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

Chương 2: Các phương pháp phân tích mạch điện

Chương 3: Phương pháp biên độ phưc

Chương 4: Phương pháp toán tử Laplace. Miền tần số phức. Đồ thị Bode

Chương 5: Mạng bốn cực

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phạm Văn Bình, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật
ISBN 2444033946733
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 218
Giá bìa 70,800 đ
Thể loại