Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lý Quang Diệu Bàn Về Cuộc Đời

Cuốn sách Lý Quang Diệu Bàn Về Cuộc Đời tuyển chọn và giới thiệu những quan điểm của Lý Quang Diệu về sức khỏe, lối sống, học tập, gia đình thể hiện ở những chính sách của Singapore trong các vấn đề xã hội. Đó là một xã hội hiện đại, tận hưởng chất lượng cao về vật chất và tinh thần, nhưng cũng tôn trọng và bảo tồn những giá trị Á Đông.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ronald Kow - Janice Tay
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 08-2016
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2387554159292
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 80
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại