Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trương Văn Giới - Lê Khắc Kiều Lục
Nhà xuất bản NXB Khoa Học Xã Hội
ISBN 9786049448041
Trọng lượng (gr) 270
Kích thước 18 x 26
Số trang 160
Giá bìa 46,000 đ