Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luyện Tập Tin Học 4 - Tập 1

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang
Nhà xuất bản NXB Giáo Dục Việt Nam
ISBN 9786040086945
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 17 x 24
Số trang 76
Giá bìa 25,000 đ