Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Xuất Bản Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Xuất Bản được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 4 thông qua ngày 20-11-2012.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất Bản giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về quản lí Nhà nước về hoạt động xuất bản; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động xuất bản; những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản; xử lí vi phạm trong hoạt động xuất bản; đối tượng thành lập nhà xuất bản và loại hình tổ chức xuất bản; điều kiện thành lập nhà xuất bản; quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706923
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 175
Giá bìa 25,000 đ