Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Viễn Thông Năm 2009 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Viễn Thông Năm 2009 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viễn Thông Năm 2009 giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về viễn thông; bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; bảo đảm bí mật thông tin; quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; trách nhiệm quản lí nhà nước về viễn thông; thanh tra chuyên ngành về viễn thông; hình thức kinh doanh viễn thông; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông; quyền, nghĩa vụ của đại lý dịch vụ viễn thông; sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211111486
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 134
Giá bìa 24,000 đ