Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Tố Tụng Hành Chính (Có Hiệu Lực Từ Ngày 01 - 07 - 2011)

“Luật Tố Tụng Hành chính” gồm 18 Chương, 265 điều, qui định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

“Luật Tố Tụng Hành chính” có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011 theo cuộc họp kỳ thứ 8 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236402415
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 19 x 13
Số trang 212
Giá bìa 36,000 đ