Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Tổ Chức Viện Kiểm Soát Nhân Dân (Hiện Hành)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quốc Hội
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279102136
Trọng lượng (gr) 120
Số trang 112
Giá bìa 21,000 đ