Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Tố Cáo

Luật Tố Cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kì họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Cuốn sách Luật Tố Cáo cung cấp cho bạn đọc nội dung trong những văn bản pháp luật đã được thông qua. Sách gồm các chương như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo

Chương III:Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Chương IV:  Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lí nhà nước trong các lĩnh vực

Chương V: Bảo vệ người tố cáo

Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lí công tác giải quyết tố cáo

Chương VII: Khen thưởng và xử lí vi phạm

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211115477
Trọng lượng (gr) 50
Kích thước 19 x 13
Số trang 47
Giá bìa 10,000 đ