Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Thuế XNK đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tư Pháp
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936046594765
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 19 x 13
Giá bìa 6,500 đ