Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về đối tượng chịu thuế; đối tượng không chịu thuế; giá tính thuế; căn cứ tính thuế; hoàn thuế - khấu trừ thuế; giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế suất; hoàn thuế; giảm thuế;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117327
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 79
Giá bìa 15,000 đ