Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 6 thông qua ngày 26-11-2013.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ; nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quản lí kinh phí ngân sách nhà nước;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045711750
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 115
Giá bìa 19,000 đ