Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Thi Đua Khen Thưởng (Sửa Đổi Bổ Sung 2013)

Mục lục:

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

Chương 3: Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng

Chương 4: Thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ xét đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng

Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen tặng danh hiệu thi đua và khen tưởng

Chương 6: Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng

Chương 7: Xử lý vi phạm

Chương 8: Điều khoản thi hành

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236402231
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 19 x 13
Số trang 127
Giá bìa 25,000 đ