Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Tài Nguyên Nước - Luật Biển Việt Nam

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Tài Nguyên Nước - Luật Biển Việt Nam giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước; danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước; các hành vi bị nghiêm cấm; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; hoạt đồng điều tra cơ bản tài nguyên nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy; bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước; chính sách quản lí và bảo vệ biển; nội thủy; lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Phong
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048641276
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 119
Giá bìa 32,000 đ