Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Sửa Đổi, Bỗ Sung Một Số Điều Của 37 Luật Có Liên Quan Đến Quy Hoạch (Hiện Hành)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quốc Hội
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279109524
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 13 x 19
Số trang 134
Giá bìa 28,000 đ