Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành giúp độc giả hiểu thêm các quy định pháp luật về nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chiến lược quy hoạch, chương trình sử dụng năng lượng; thống kê về sử dụng năng lượng; trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sản xuất nông nghiệp; biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở khai thác mỏ; trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211110717
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 78
Giá bìa 14,000 đ