Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Mục Lục:

Phần 1: Những quy định chung

Phần thứ hai: Quyền tác giả và quyền liên quan

Phần thứ ba: Quyền sở hữu công nghiệp

Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng

Phần thứ năm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Phần thứ sáu: điều khoản thi hành

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236400992
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 19 x 13
Số trang 271
Giá bìa 38,000 đ