Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Ngày 27-11 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13. Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý của luật hiện hành, tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về chế độ chính sách, tổ chức hoạt động của cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt nam như TT 131/2014/TT-BQP ngày 04-10-2014 Ban hành quy chế quản lý kho vật chứng trong quân đội, TT 110/2014/TT-BQP ngày 22-8-2014 Ban hành quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, TT 96/2014/TT-BQP ngày 07-7-2014 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong quân đội....

Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam giúp sỹ quan quân đội, cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân có hiểu biết và nắm rõ về các văn bản mới nêu trên.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014

Phần thứ hai: Chế độ chính sách với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng

Phần thứ ba: Các quy định về tổ chức hoạt động trong quân đội

Phần thứ tư: Giải quyết tố cáo và thi hành án dân sự trong quân đội nhân dân

Phần thứ năm: Khen thưởng và xử phạt

Phần thứ sáu: Quy định liên quan biên giới đất liền, biển đảo, thềm lục địa Việt Nam

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048631659
Trọng lượng (gr) 700
Kích thước 28 x 20
Số trang 423
Giá bìa 335,000 đ