Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Quốc Phòng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Trí Việt
ISBN 8976543265423
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 163
Giá bìa 30,000 đ