Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Phòng Chống Thiên Tai Và Các Văn Bản Liên Quan

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Phòng Chống Thiên Tai Và Các Văn Bản Liên Quan giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai; nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai; ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai; nguồn đóng góp tự nguyện cho phòng chống thiên tai; xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình kết hợp phòng chống thiên tai; thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng chống thiên tai; phương án ứng phó thiên tai;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Phong
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048641306
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 139
Giá bìa 38,000 đ