Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Phòng, Chống Mua Bán Người - Pháp Lệnh Phòng Chống Mại Dâm Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, Chống Mua Bán Người - Pháp Lệnh Phòng Chống Mại Dâm giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người; quản lí về an ninh, trật tự; quản lí các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; cơ quan thông tin đại chúng tham gia phòng ngừa mua bán người; giải quyết tin báo, tố giác, tố cáo hành vi vi phạm; các biện pháp phòng, chống mại dâm; tuyên truyền, giáo dục, phòng chống mại dâm; xử lí đối với người có hành vi liên quan đến mại dâm;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Phong
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048641368
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 138
Giá bìa 38,000 đ