Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Rửa Tiền, giúp độc giả hiểu rõ thêm về các quy định của pháp luật về nguyên tắc phòng, chống khủng bố; chính sách phòng, chống khủng bố; các hành vi nghiêm cấm; lực lượng phòng chống khủng bố; nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy chống khủng bố; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền, hoạt động kinh doanh qua giới thiệu, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Phong
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048641351
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 139
Giá bìa 38,000 đ