Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Sửa Đổi) & Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII).

Phần thứ hai: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Phần thứ ba: Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phần thứ tư: Quy định về công tác Đảng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phần thứ năm: Quy định tiếp công dân quy chế phối hợp hoạt động, tuyên truyền pháp luật của Ủy ban Mặt trận các cấp.

Phần thứ sáu: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng & văn bản hướng dẫn ưu đãi người có công.

Phần thứ bảy: Chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phần thứ tám: Một số Luật quan trọng của Quốc hội có liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Văn Hoá Sài Gòn
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045935392
Trọng lượng (gr) 1689
Kích thước 28 x 20
Số trang 430
Giá bìa 335,000 đ