Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Lý Lịch Tư Pháp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Trí Việt
ISBN 1212221236789
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 71
Giá bìa 30,000 đ