Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Luật Sư (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012)

Luật Luật Sư gồm 9 Chương, 94 điều, qui định là làm rõ nguyên tắc quản lí luật sư và hành nghề luật sư.

Trong đó nêu rõ nguyên tắc “ giữa quản lí nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư” nhằm phát huy, nâng cao chức năng, vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, phù hợp với đặc thù của hoạt động luật sư.

Luật Luật Sư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 ban hành qua kì họp thứ 4 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236402293
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 156
Giá bìa 35,000 đ