Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2013

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Kinh Doanh Bất Động Sản.

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản; quyền, ngĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936040585110
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 19 x 13
Số trang 75
Giá bìa 20,000 đ