Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm Toán Độc Lập Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành giúp độc giả hiểu thêm các quy định pháp luật về chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; giá trị của báo cáo kiểm toán; nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập; kiểm toán bắt buộc; khuyến khích kiểm toán; quản lí nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; tiêu chuẩn kiểm toán viên; những người không được đăng kí hành nghề kiểm toán; quyền của kiểm toán viên hành nghề; các trường hợp kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện kiểm toán; hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117563
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 107
Giá bìa 18,000 đ