Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2013.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành giúp độc giả hiểu thêm các quy định pháp luật về nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ; chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ; hình thức và phân loại tổ chức khoa học và công nghệ; quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; điều kiện thành lập, đăng kí tổ chức khoa học và công nghệ; quyền của tổ chức khoa học và công nghệ; chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; quyền của cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707487
Trọng lượng (gr) 290
Kích thước 19 x 13
Số trang 207
Giá bìa 29,000 đ