Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 5 thông qua ngày 19-06-2013.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Năm 2013 giúp độc giả hiểu thêm các quy định pháp luật về nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh; chính sách của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng an ninh; các hành vi bị cấm; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707821
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 87
Giá bìa 15,000 đ