Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Dự Trữ Quốc Gia

Luật Dự Trữ Quốc Gia được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 4 thông qua ngày 20-11-2012.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Dự Trữ Quốc Gia giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; nguồn hình thành dự trữ quốc gia; tổ chức dự trữ quốc gia; chế độ, chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia; nội dung quản lí Nhà nước về dự trữ quốc gia; thanh tra chuyên ngành về dự trữ quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính; phân công quản lí hàng dự trữ quốc gia;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211122567
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 54
Giá bìa 11,000 đ