Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Đo Lường

Luật Đo Lường được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 2 thông qua ngày 11-11-2011.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của Luật Đo Lường giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về đo lường; nguyên tắc hoạt động đo lường; hợp tác quốc tế về đo lường; những hành vi bị cấm; phân loại đơn vị đo; sử dụng đơn vị đo; yêu cầu cơ bản đối với chuẩn đo lường; hệ thống đo lường của từng lĩnh vực đo; điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia; kiểm định phương tiên đo;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211115460
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 19 x 13
Số trang 49
Giá bìa 11,000 đ