Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Công Chứng Năm 2014 (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/ 01/ 2015)

Luật Công Chứng gồm 10 Chương với 81 điều khoản, điều lệ qui định về phạm vi công chứng, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng…được xuất bản năm 2014 số 53/2014/QH13.

Luật Công Chứng gồm 10 Chương, đi từ những qui định chung về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hành nghề công chứng, cho đến các qui định về công chứng viên, tiêu chuẩn, đào tạo nghề; tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng; cho đến quản lý nhà nước về công chứng.

Các bạn đọc cần tìm hiểu từ nông đến sâu về những qui định chung, cụ thể trong các qui định về công chứng thì cuốn sách Luật Công Chứng là cẩm nang không thể thiếu đồng hành cùng các bạn!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236402309
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 19 x 13
Số trang 86
Giá bìa 18,000 đ