Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Cơ Yếu

Luật Cơ Yếu được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 2 thông qua ngày 26-11-2011.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cơ Yếu giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển lực lượng cơ yếu; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; mã hóa thông tin bí mật nhà nước; bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã, thông tin trong hoạt động cơ yếu; kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cơ yếu;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211115767
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 31
Giá bìa 8,000 đ