Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Chuyển Giao Công Nghệ được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ; nội dung quản lí nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ; đối tượng công nghệ được chuyển giao; quyền chuyển giao công nghệ; hình thức chuyển giao công nghệ; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ; nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ; quyền và nghĩa vụ của bên công nghệ;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117167
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 167
Giá bìa 24,000 đ