Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Chứng Khoán Năm 2006 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 (Bìa Mềm)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707470
Trọng lượng (gr) 80
Giá bìa 34,000 đ