Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Cán Bộ Công Chức Và Viên Chức

Mục lục:

Luật Cán bộ, công chức

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức

Chương 3: Cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Chương 4: Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Chương 5: Cán bộ, công chức cấp xã

Chương 6: Quản lý cán bộ, công chức

Chương 7: Các điều kiện đảm bảo thi hành công vụ

Chương 8: Thanh tra công vụ

Chương 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương 10: Điều khoản thi hành

Luật Viên Chức

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Quyền, nghĩa vụ của viên chức

Chương 3: Tuyển dụng, sử dụng viên chức

Chương 4: Quản lý viên chức

Chương 5: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935236401029
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 19 x 13
Số trang 119
Giá bìa 20,000 đ