Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Bưu Chính Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Bưu Chính được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 7 thông qua ngày 17-06-2010.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bưu Chính Năm 2010 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành giúp độc giả hiểu thêm các quy định pháp luật về nguyên tắc hoạt động bưu chính; chính sách của Nhà nước về bưu chính; các trường hợp bưu gửi được ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát trong trường hợp khẩn cấp; các hành vi bị cấm; hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; chấp nhận và phát bưu gửi; xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi; quyền định đoạt, thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận, rút lại bưu gửi và chuyển tiếp bưu gửi; mã bưu chính quốc gia; nội dung và thời hạn của giấy phép bưu chính;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211113749
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 19 x 13
Số trang 223
Giá bìa 31,000 đ