Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 (Sửa Đổi, Bổ Sung 2014)

Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, thông qua ngày 14-11-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009, để quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bao hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, phạm vi được được hưởng bảo hiểm y tế, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045709740
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 19 x 13
Số trang 135
Giá bìa 19,000 đ