Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Bảo Hiểm Y Tế được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và cập nhật những sửa đổi bổ sung Luật Bảo Hiểm Y Tế giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về nguyên tắc bảo hiểm y tế; cơ quan quản lí nhà nước về bảo hiểm y tế; trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; tổ chức bảo hiểm y tế; kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế; các hành vi bị nghiêm cấm; mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế; phương thức đóng bảo hiểm y tế;...

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045713976
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 95
Giá bìa 17,000 đ