Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luân Lý Giáo Khoa Thư

Quốc văn giáo khoa thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư là hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường Tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ XX.

Nhóm biên soạn sách gồm các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận - đều là những học giả, nhà văn, và là nhà giáo dục nổi tiếng, đương thời rất được tín nhiệm.

Công việc biên soạn sách của họ còn mang tính định hướng của một nền giáo dục.

Việc dạy song hành hai bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học cho thấy vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ.

Từ đầu thập niên 1990 đến nay, bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư đã được Nhà xuất bản Trẻ tái bản nhiều lần và được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận.

Reviews 1

Đối với những người yêu sử nước nhà, những cuốn sách do cụ Trần Trọng Kim biên soạn như sử-văn luôn được coi trọng hàng đầu, mà Luân lý giáo khoa thư- bộ sách do Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận – đều là những học giả, nhà văn, và là nhà giáo dục nổi tiếng, là một bộ sách rất đáng sở hữu.

Trong những lần ấn bản, Nhà xuất bản Trẻ đã khéo léo loại bỏ đi những quan điểm bị ép buộc phải thêm vào để phục vụ cho lợi ích của Pháp tại thuộc địa Đông Dương, những quan điểm mà dù muốn dù không, luôn phải có nếu muốn được xuất bản công khai và phục vụ cho hàng vạn học sinh người Việt bản xứ những năm trước cách mạng tháng 8. Tuy nhiên lược bỏ những thứ đó, ta mới thấy những tinh túy giá trị thực sự của cuốn sách, một thứu tinh túy mà có lẽ, đến nay, ít nhìn thấy trong những bộ sách đương đại dành cho học sinh tiểu học.

(đọc tiếp...)

Việc dạy dỗ Luân Lý Giáo Khoa Thư từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học cho thấy vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ.

Trong sách có ba chương. Chương thứ nhất nói về bổn phận của đứa trẻ trong gia đình; chương thứ nhì nói về bổn phận của đứa trẻ ở học đường; chương thứ ba nói về những tính tốt, tính xấu của đứa trẻ.

Mỗi bài học có năm phần:

1. Mấy câu đại cương về bài học;

2. Một bài tiểu dẫn lấy những chuyện thật mà giải cho rõ nghĩa những câu đại cương ở trên;

3, Một cái tranh vẽ;

4. Một vài chữ khó, cần phải giải nghĩa và những câu hỏi về bài tiểu dẫn;

5. Một câu cách ngôn tóm cả ý trong bài học.

Lần đầu tiên được cầm cuốn này, tôi đã tự hỏi, một cuốn sách mỏng chỉ khoảng 170 trang khổ 20cm thì sao có thể xưng tụng là tài liệu học tập luân lý hàng đầu cho học sinh nhiều cấp. Phải chăng có sự tô vẽ quá lớn hay không? Nhưng thực sự, những điều ghi trong sách là những điều cốt yếu. Người thầy, người truyền thụ kiến thức phải có trách nhiệm tự giảng giải cho vấn đề trong đó được rộng ra, để làm sâu sắc hơn vấn đề. Có thể dẫn luận từ trong những cuốn sách khác, cũng có thể lấy trực tiếp từ vốn sống của người thầy, cũng có thể yêu cầu học sinh tự đưa ra ví dụ để giảng giải. Những năm đầu sau khủng hoảng kinh tế 29-33, nền kinh tế nước nhà vô cùng khó khăn, đời sống nhân dân bị áp bức cùng cực, giấy in là cả vấn đề, và sách là một thứ đắt đỏ, việc giản lược nhưng tinh túy một cuốn sách là yêu cầu hàng đầu, và bộ Luân lý giáo khoa thư đã đáp ứng rất tốt vấn đề đó.

Đọc lại bộ luân lý giáo khoa thư, một bộ sách ra đời cũng gần 100 năm trước, cảm giác trong lòng có chút gì đó khó tả. Nhất là khi đọc lúc trưởng thành về cuốn sách vốn dành cho học sinh tiểu học, cảm giác càng khó tả hơn nữa. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 03-2014
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974124917
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 176
Giá bìa 108,000 đ
Thể loại