Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp Năm 2014

Cuốn sách do Luật sư Trương Thanh Đức biên soạn: Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, vận dung các quy định của Luật doanh nghiệp, soi chiếu qua thực tiễn áp dụng của Luật trong hoạt động của các doanh nghiệp; bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ - mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc. Đây là những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày nhưng đôi khi khó nhận thấy trong các điều luật cũng như ở nhiều tài liệu khác.

Cuốn sách gồm 7 chương:

Chương I: Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh; Chương II: Ngành, nghề đầu tư và tư do kinh doanh; Chương III: Đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp; Chương IV: Vốn và tài sản doanh nghiệp; Chương V: Quản trị doanh nghiệp theo luật; Chương VI: Giáo dịch và giấy tờ của doanh nghiệp; Chương VII: Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn tuy đơn giản mà mạch lạc, thông suốt của tác giả, 184 tiểu mục thuộc 36 mục của cuốn sách, đều là những vấn đề thiết thực, chính là 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trương Thanh Đức
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia-Sự Thật TP.HCM
ISBN 8935211187177
Trọng lượng (gr) 700
Số trang 474
Giá bìa 114,000 đ
Thể loại