Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Clive Cussler With Paul Kimpricos
Nhà xuất bản Penguin
ISBN 9780141017716
Trọng lượng (gr) 323
Kích thước 3.8 x 11 x 18
Giá bìa 194,000 đ