Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Get ready to swing through the treetops, creep along the forest floor and meet some of the most exotic animals on earth. Children can take a virtual tour through the world's jungles in this detailed lift-the-flap non-fiction book.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Minna Lacey
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
ISBN 9781409563938
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 19.7 x 2.1 x 22.5
Số trang 14
Giá bìa 213,000 đ