Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Presents a collection of nine miniature board books that show photographs of babies along with text to teach children about numbers, food, emotions, and other topics.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jill Ackerman,Ken Karp
Nhà xuất bản Scholastic US
Năm phát hành 11-2007
ISBN 9780545000703
Trọng lượng (gr) 362
Kích thước 1.0 x 24.0 x 23.0
Giá bìa 146,000 đ