Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 06-2012
ISBN 9781848108998
Trọng lượng (gr) 60
Kích thước 18 x 0.2 x 14.1
Số trang 24
Giá bìa 45,000 đ