Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dickens Publishing Ltd
Năm phát hành 02-2011
ISBN 9781907580321
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 20.0 x 19.0
Số trang 32
Giá bìa 75,000 đ