Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This New Four-Level, Strategies-Based Course Is Designed To Improve Listening Skills Through The Use Of Activities And Topics That Are Meaningful To Students' Lives.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kenny , Wada
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424002405
Trọng lượng (gr) 236
Kích thước 26.9x21.3
Giá bìa 257,000 đ