Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This New Four-Level, Strategies-Based Course Is Designed To Improve Listening Skills Through The Use Of Activities And Topics That Are Meaningful To Students' Lives.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kenny , Wada
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424002399
Trọng lượng (gr) 254
Kích thước 26.9x21.1
Số trang 80
Giá bìa 250,000 đ