Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Like Test Prep 240 Writing Topics With Sample Essays - Vol. 2 (Topics 121 - 240)

This book contains:

- 120 writing topics

- 120 sample essays

- 120 essay outlines

- 1200 model sentences

Great for:

- ESL learners

- Secondary and high school students

- Test prep students

- College students

- Basic level writing students

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Đà Nẵng
ISBN 9786048400026
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 21 x 29.7
Số trang 242
Giá bìa 145,000 đ
Thể loại