Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lifestyle is designed to meet the everyday language requirements of people who need English for work, travel and socializing.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9781405863810
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 14.224x12.446
Số trang 2
Giá bìa 302,000 đ